Welkom bij In Between Consultancy

Als ondernemer en directeur-eigenaar van een BV komen in één persoon vier rollen samen. Vier rollen met een onderlinge wisselwerking en met bij tijd en wijle tegenstrijdige belangen.

Ondernemer
De rol van ondernemer is vanzelfsprekend de belangrijkste en centrale rol. Als ondernemer ziet u kansen en neemt u ingecalculeerde risico’s om die kansen te realiseren. U streeft naar winstgevendheid, autonome groei en in voorkomend gevallen naar een versnelling van die groei door acquisities. U bent veelal de commerciële aanjager en bepaalt zelf de strategie.

Bestuurder
Als bestuurder bent u meer gericht op de formaliteiten. U moet zorgen dat u in control bent. Dat alle interne processen efficiënt en effectief verlopen en goede stuurinformatie opleveren. Niet in de laatste plaats heeft u de zorg voor het personeel en de personele bezetting. Daarnaast legt u verantwoording af aan de bankiers, de Belastingdienst en uzelf als aandeelhouder.

Aandeelhouder
Als aandeelhouder bent u gericht op waarde creatie voor de langere termijn en dividenduitkeringen voor de korte termijn. U denkt ook na over een toekomstige exit. In de formele taken als aandeelhouder benoemt u uzelf als bestuurder en bepaalt u de hoogte van de beloning. Jaarlijks stelt u de jaarrekening vast, verleent u decharge aan het bestuur en neemt u, na advies van uzelf als bestuurder, het besluit tot de bestemming van het resultaat.

Misschien heeft de vennootschap ook (certificaten van) aandelen uitgegeven en geplaatst bij personeels- en/of familieleden. Veelal bent u dan ook bestuurder van de Stichting administratiekantoor, de STAK. In die gevallen kan het raadzaam zijn om een externe commissaris of bestuurder van de STAK aan te stellen.

Privé
Als privépersoon is inkomen voor nu en in de toekomst van belang. U zet zich vol in als ondernemer en wilt in privé geen financiële zorgen hebben. Een belangrijk deel van uw vermogen bestaat uit de waarde van de aandelen van uw vennootschap. Via dividenduitkeringen kunt u een deel van uw vermogen omzetten in vermogensbestanddelen met een lager risiconiveau.

Waarom In Between Consultancy?
De vier rollen hebben gemeenschappelijke en tegenstrijdige belangen. Door heldere keuzes te maken bereikt u een harmonie tussen de rollen.

Onder de naam In Between Consultancy adviseert Erik Schoneveld u als ondernemer. Altijd vanuit de vraag wat is goed voor de onderneming en wat is goed voor u en altijd met oog voor alle vier de rollen. Hij verdiept zich in u als persoon en in uw onderneming. Erik heeft meer dan 35 jaar met ondernemers samengewerkt. Als adviseur en als ondernemer. Hij kijkt altijd naar de toekomst en mogelijkheden voor groei. Doordat hij streeft naar een beperkt aantal klanten heeft hij ook de ruimte en de tijd voor u.

In voorkomende gevallen kan Erik u ook bijstaan als M&A adviseur bij de aankoop van een vennootschap of voor de ondersteuning bij de verkoop van uw vennootschap. 

In Between Consultancy werkt met een vaste prijs op jaarbasis zonder discussies over meerwerk en dergelijke. Vooraf wordt samen met u bepaald hoe de advisering vorm te geven. Maandelijks overleg of liever overleg per kwartaal? De ondersteuning kan ook worden ingevuld als commissaris ingeval van meerdere aandeelhouders en/of meerdere bestuurders of als bestuurder van een stichting administratiekantoor voor vertegenwoordiging van de certificaathouders.

Om gevoel bij uw onderneming te behouden vraagt In Between Consultancy maandelijks om een uitdraai van balans en winst- en verliesrekening uit uw financiële administraties. Niet direct om over de cijfers te praten maar wel om de ontwikkelingen te volgen.